Meer info

Defensie, huidige en toekomstige uitdagingen

Defensie, huidige en toekomstige uitdagingen

Met welke uitdagingen wordt Defensie geconfronteerd in een turbulente wereld waarin Europa haar statuut van veilige cocon verloren heeft?

Terwijl de vernieuwing van grote wapensystemen sinds 2018 met succes is begonnen, moet Defensie nu een cruciale herkapitalisatie van het personeel realiseren.
Enkel door aanzienlijke investeringen in het personeel kan Defensie de veiligheid van onze landgenoten en de aangegane operationele engagementen op solidaire wijze garanderen.

De operationele output handhaven, de staat van paraatheid verhogen passende bij de verantwoordelijkheden van ons land, rekruteren op een nooit eerder gezien niveau en tegelijkertijd nieuwe (wapen)systemen invoeren zijn de uitdagingen waar Defensie de komende jaren voor staat. Dit vereist uiteraard de nodige interne flexibiliteit en het in plaats stellen van essentiële budgettaire middelen.

Lunchconferentie

55,00€ Inclusief BTW Leden   75,00€ Inclusief BTW Uitgenodigde niet-leden   44,00€ Inclusief BTW Uitgenodigde Juniors

Share this Post: