Meer info

Theo Francken

EDIT 16/09 : Vanwege de politieke agenda wordt Jan Jambon vervangen door Theo Francken, voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie NVA.
"Hoe het vertrouwen van de burger te herwinnen ?"

Veiligheidsbeleid in België

Jan Jambon
Burgemeester van Brasschaat, voormalig Vicepremier en ex-Minister van Binnenlandse Zaken van de N-VA

Jan Jambon was gedurende 4 jaar een bevoorrechte getuige én actor in het bestrijden van terrorisme.
Hij geeft ons inzicht in de wijze waarop de regering met die bedreiging is omgegaan.

Momenteel is hij betrokken bij de onderhandelingen over de vorming van de federale regering (in duo met oud-minister van Buitenlandse Zaken Theo Francken). Hij zal dan ook gebruikmaken van zijn bezoek aan de Club om de huidige politieke situatie, die nog onzeker was toen we dit artikel schreven, te analyseren.

Jan Jambon studeerde informatica aan de VUB, maar behaalde ook een masterdiploma in bedrijfskunde in Antwerpen. Zijn carrière startte bij IBM en vervolgens nam hij bij verschillendeandere bedrijven management functies op, waarna hij in 2002 directeur werd van Bank Card Company.

Hij stapte in de politiek bij de Volksuniejongeren en bij de rechtervleugel van de Volksunie, maar verliet deze partij en stapte over naar de «Vlaamse Volksbeweging». In 2006 trad hij toe tot de N-VA. In de kamer volgde hij Kris Peeters op en bij de verkiezingen van 2010 en 2014 werd hij op een NVA-lijst herkozen voor Antwerpen; hij werd fractieleider voor deze partij in het Parlement.

In 2012 werd hij benoemd tot burgemeester van Brasschaat; in de regering Michel – de eerste federale regering met NVA-ministers – werd hij Vicepremier en federaal Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de regie der gebouwen.

Jan Jambon wordt ingeleid door Baron Bertrand

Luc Bertrand startte zijn carrière bij Bankers Trust. Hij begon in 1986 bij Ackermans & van Haaren waar hij meerdere mandaten als beheerder opnam. Vandaag is hij voorzitter van Avh, CFE, Deme, Dredging International en Sipef.

Hij zetelt ook in de raad van bestuur van de banken Delen en van Breda .
Daarnaast wordt hij vaak gevraagd en is hij zeer actief op maatschappelijk vlak. Zo zetelt hij in de raad van bestuur van de KULeuven, is hij voorzitter van het Middelheim in Antwerpen, van de Trustees van Guberna en van de Stichting de Duve.

Hij is ook regent van het Mayer Mayer Van den Bergh museum en lid van de Algemene Raad van Vlerick en de Warande.Lunchconferentie

55,00€ Inclusief BTW Leden   75,00€ Inclusief BTW Uitgenodigde niet-leden   44,00€ Inclusief BTW Uitgenodigde Juniors

Share this Post: