Meer info

Didier Seeuws

Brexit: Stand van zaken en toekomstperspectieven

Didier Seeuws
Directeur van de Task Force Verenigd Koninkrijk
op het Secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie

Didier Seeuws is directeur van de Task Force voor het Verenigd Koninkrijk, die door de secretaris-generaal van de Europese Raad Unie opgericht werd na het Britse referendum over de Brexit in juni 2016.

In deze hoedanigheid adviseert hij de secretaris-generaal, het roterende voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie en de voorzitter van de Europese Raad over alle domeinen die verband houden met het vertrek van het VK uit de EU. Hij heeft dit unieke en ongekende onderhandelingsproces sinds het begin begeleid.

Didier Seeuws is tevens voorzitter van de ad hoc werkgroep Art. 50 die opgericht werd in mei 2017. Die bestaat uit vertegenwoordigers van de 27 EU-lidstaten (met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk).

Deze werkgroep staat in voor de coördinatie van de standpunten van de lidstaten, ter voorbereiding van de onderhandelingsmandaten en de richtlijnen die de Europese Raad in het kader van de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk heeft bepaald.

Verder stond hij ook garant voor de permanente communicatie tussen de instellingen, meer bepaald met de Commissie (onderhandelaar namens de EU), over de evolutie van de onderhandelingen. Het coördinatiewerk van de lidstaten ter voorbereiding op een mogelijke no deal brexit behoort ook tot zijn taken.

“De uitwisselingen tijdens deze conferentie vallen onder de ‘Chatham House’ vertrouwelijkheidsregel om de ongedwongen en informele aard van de ontmoeting te vrijwaren. Daardoor kan iedereen zich vrij uiten zonder zijn of haar woorden te forceren”


Didier Seeuws wordt ingeleid door Baron Van Daele

Frans van Daele die in 2002 in de adelstand werd verheven, kan terugblikken op een lange carrière in de diplomatie.

Zo was hij Belgisch ambassadeur in Athene en Rome, en vervolgens bij de Verenigde Naties in New York, Belgisch vertegenwoordiger bij de UNO, algemeen directeur Buitenlandse Zaken, ambassadeur bij de EU in Brussel.

Na enkele jaren bij de NATO, werd hij kabinetschef van de Minister van Buitenlandse Zaken en daarna kabinetschef van Herman Van Rompuy.

In 2013 werd hij benoemd tot kabinetschef van de Koning.

Lunchconferentie

55,00€ Inclusief BTW Leden   75,00€ Inclusief BTW Uitgenodigde niet-leden   44,00€ Inclusief BTW Uitgenodigde Juniors

Share this Post: