Meer info

Charles Peugeot

Managing Director DS Automobiles Belux

De omwenteling van de e-cars in de autosector

De auto is en blijft een vervoermiddel dat voor de consument een belofte van vrijheid inhoudt. Elektrische aandrijving bestaat al heel lang en toch concentreerde de technologische vooruitgang zich decennialang bijna uitsluitend op benzine- of dieselmotoren.

Sinds tien jaar is de elektrische auto dan toch op de markt verschenen, mede onder impuls van politieke kwesties en de positieve houding van het grote publiek tegenover milieuvriendelijke initiatieven.

Vandaag onthult de Europese auto-industrie, onder andere omdat ze de CO2-emissiereductiedoelstellingen van de Europese Commissie dient te halen, een breed scala aan elektrische auto’s.

De inzet is groot voor de sector als geheel: die moet enerzijds creatief zijn om alternatieve motoren te ontwikkelen en te promoten. Anderzijds moet hij erop letten zijn traditionele motoren waarin zoveel geïnvesteerd werd niet te kannibaliseren.

Alleen degenen die zich zullen aanpassen, zullen overleven.
Charles Peugeot die tot de negende generatie van Peugeot behoort, is ervan overtuigd dat DS Automobiles, het merk van PSA, tot deze categorie behoort en hij zal uitleggen waarom.

Charles Peugeot wordt ingeleid door François Cornelis

François Cornelis behaalde een Master als burgerlijk ingenieur aan de UCL.

Van 1974 tot 2011 bezette hij verschillende functies bij Petrofina, onder andere als Afgevaardigd Bestuurder en vervolgens President Chemicals en Vice-Président van het Uitvoerend Comité van de Total-groep.

Veelgevraagd als hij is, combineert hij vandaag drie hoofdmissies: die van Voorzitter van de Raad van Bestuur bij Bpost, die van Voorzitter van de Koninklijke Automobielclub van België en die van Voorzitter van het Innovation Fund. Deze laatste legt zich als jonge structuur toe op de creatie van werkgelegenheid en meerwaarde door de promotie van start-ups die actief zijn in de chemie en de levenswetenschappen.

Lunchconferentie

55,00€ Inclusief BTW Leden   75,00€ Inclusief BTW Uitgenodigde niet-leden   44,00€ Inclusief BTW Uitgenodigde Juniors

Share this Post: