Meer info

Pierre Wunsch

Gouverneur van de Nationale Bank van België

De grote economische uitdagingen voor vandaag en morgen

Het zijn onzekere tijden en de wereld verandert almaar sneller. De actualiteit wordt momenteel overheerst door de brexit en een dreigende handelsoorlog.

Er zullen ongetwijfeld nog andere bronnen van onzekerheid opduiken, zowel in België als in de rest van de wereld. Ondertussen moeten onze economie en onze sociale zekerheid het hoofd bieden aan de disruptieve impact van de digitale revolutie, de energietransitie en de vergrijzende bevolking, om maar enkele structurele mutaties te citeren.

Gouverneur Wunsch komt zijn visie presenteren op het economische
beleid dat in Frankfurt en België ingevoerd zou moeten worden om
deze uitdagingen aan te gaan. Ultieme doelstelling daarbij is op
koers blijven doorheen de schommelende conjunctuur en ervoor
zorgen dat de kansen die voortvloeien uit de structurele
mutaties tot ieders voordeel benut worden.

Beknopte biografie:
2019: Wunsch volgt Jan Smets op en wordt de
23ste gouverneur van de Nationale Bank.
2015: Hij wordt vicegouverneur van de Nationale Bank van België.
2011: Wunsch wordt directeur van de Nationale Bank
van België.
2008: Hij wordt benoemd tot directeur van de strategische
cel van financiën.
2001: Wunsch oefent meerdere functies uit bij Electrabel en Tractebel
2000: Hij wordt kabinetschef bij Alain Zenner, adjunct-regeringscommissaris van de Minister van Financiën.
1995: Expert op het Federaal Planbureau.

Pierre Wunsch wordt ingeleid door Karel Van Eetvelt

Karel Van Eetvelt was geruime tijd het gezicht van Unizo, de machtige Vlaamse vereniging voor zelfstandigen: hij was er dertien jaar lang afgevaardigd bestuurder. Hij behoorde meer bepaald tot de Groep van Tien, het federaal overlegorgaan van de sociale partners.

In 2017 werd hij onverwacht de nieuwe CEO van Febelfin en de Belgische Vereniging van Banken en Beursvennootschappen (BVB).

Van 1992 tot 2004 was hij actief voor de Bouwunie, de federatie van kmo’s in de bouwsector, waar hij algemeen secretaris en daarna afgevaardigd bestuurder was.

Lunchconferentie

55,00€ Inclusief BTW Leden   75,00€ Inclusief BTW Uitgenodigde niet-leden   44,00€ Inclusief BTW Uitgenodigde Juniors

Share this Post: