Meer info

Ilham Kadri

CEO van Solvay

Hoe uw medewerkers mobiliseren om het groeipotentieel te versterken?

Trots als ze is om CEO te worden van deze groep die kan bogen op een 155-jarige geschiedenis, heeft Ilham Kadri de taak het groeipotentieel te versterken en zich toe te leggen op twee sleutelmissies voor de toekomst van de groep:
- zorgen voor een culturele transformatie die de waarden van de oprichter Ernest Solvay moet versterken, door de nadruk te leggen op de samenwerking tussen de teams, het vertrouwen en de diversiteit van de profielen binnen de Groep;
- partnerships met klanten opbouwen en uitdiepen in de letterlijke betekenis van het woord, om aldus innoverende oplossingen te bedenken die beantwoorden aan hun huidige en toekomstige uitdagingen en in te spelen op wat er op het spel staat voor onze planeet.
Ilham Kadri kan prat gaan op een internationaal parcours. Ze zal het hebben over haar arbeidsfilosofie en haar visie op succes, beide gebaseerd op een duidelijke, gedeelde visie op de betrokkenheid van de teams, innovatie en samenwerking ten dienste van de klant.
Ze zal ook praten over de uitdagingen en kansen waarmee ze geconfronteerd werd binnen de snel veranderende samenleving. Ook de volatiele geopolitieke en economische context zal aan bod komen.
Verder zal de CEO ook onthullen hoe de fundamentele waarden voor gemeenschappelijk succes kunnen worden gevormd en hoe we via innovatie het hoofd kunnen bieden aan de maatschappelijke en milieuproblematieken van onze moderne samenleving.

Ilham Kadri wordt ingeleid door Nicolas Boël

Als houder van een licentie in de economie van de UCL (België) behaalde hij ook een MBA aan de William & Mary Universiteit in Virginia. Nicolas Boël zette zijn eerste stappen op de werkvloer in 1989, bij het Belgische staalbedrijf van zijn familie, les Usines Gustave Boël, en zette zijn carrière verder bij de Nederlandse groep Hoogovens en daarna bij Corus.
Als kleinzoon van Yvonne Solvay, de kleindochter van Ernest Solvay, de oprichter van de groep, zetelt Nicolas Boël sinds 1998 in de raad van bestuur van de Solvay-groep, waar hij in mei 2012 tot voorzitter benoemd werd.
Hij is ook sinds 2007 bestuurder van Sofina.


Dinerconferentie

75,00€ Inclusief BTW Leden   90,00€ Inclusief BTW Uitgenodigde niet-leden   60,00€ Inclusief BTW Uitgenodigde Juniors

Share this Post: