Meer info

Paul Magnette

Minister-President van Wallonië en burgemeester van Charleroi

CETA: een keerpunt voor de Europese handelspolitiek?

Paul Magnette behaalde een diploma in de politieke wetenschappen en Europese studies aan de ULB, waarna hij zich in de geschiedenis van de politieke ideeën aan Cambridge wijdde.
In 2007 waagt hij de grote sprong naar de politiek en wordt hij minister van Volksgezondheid, Sociale Zaken en Gelijke Kansen in de Waalse Regering. Op het einde van het jaar wordt hij dan benoemd als federaal minister van Klimaat en Energie belast met het Milieu, Duurzame Ontwikkeling en Consumentenzaken onder Verhofstadt III, Leterme I en II en onder Van Rompuy I. In december 2011 wordt Paul Magnette minister van Overheidsbedrijven, Wetenschappelijk Onderzoek, Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden.
In oktober 2012 wint hij de gemeenteverkiezingen in Charleroi, zijn geboortestad, waar hij in januari 2013 aan de slag gaat als burgemeester. Op deze zelfde datum wordt hij unaniem als voorzitter verkozen in de Parti socialiste.
Op 25 mei 2014 kreeg hij als lijsttrekker voor Charleroi de meeste voorkeursstemmen voor de verkiezingen van het Waals parlement.

Paul Magnette zal worden voorgesteld door Jean-Claude Marcourt
Jean-Claude Marcourt vangt zijn carrière aan als advocaat aan de Balie van Luik. Vervolgens treedt hij in de politiek en wordt hij kabinetschef van Guy Mathot, toen Waals minister van Binnenlandse Zaken. In 1998 bekleedt hij dezelfde functie in de federale regering voor Elio Di Rupo en Laurette Onkelinx.
Na de regionale verkiezingen van 2004 wordt hij minister van Economie en Werkgelegenheid. Vandaag is hij vicevoorzitter van de Waalse Regering en de Federatie Wallonië-Brussel en minister van Economie en Hoger Onderwijs, belast met Buitenlandse Handel en de coördinatie van de competitiviteitspolen.

Lunchconferentie

55,00€ Inclusief BTW Leden   145,00€ Inclusief BTW Uitgenodigde niet-leden

Share this Post: